ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

(UTRAK)

( 14 – 16 Aralık 2018 / Ankara )

 

        NOT: KİTAPLAR YAYINLANMIŞTIR. Sol menüde "KİTAPLAR" butonunu tıklayarak ulaşabilirsiniz

 

            Değerli Araştırmacılar,

            Türkler ve Ruslar yaklaşık 15 - 16 asırdır bazen iç içe, bazen komşu, bazen savaş ve bazen de barış içinde yaşayan fakat modern zamana kadar siyasi, iktisadi, sosyal ve askeri ilişkilerini sürdüren iki millettir. Türklerin anavatanı bilindiği gibi Ortaasya’dır. Miladi 4. Asırda Ortaasya’dan batıya doğru başlayan göç hareketleri bu iki önemli milletinin tarihlerini de kesiştirmiştir. Bu nedenle Türk dünyası deyince sadece Ortaasya akla gelmeyecektir. Ortaasya’dan Avrupa’ya kadar uzanan bir coğrafya ve Türklerin bir zamanlar hakim olduğu Kuzey Afrika’yı da içine alan geniş bir alan bu tanım içine girebilir.

       Rus dünyası deyince de aklımıza sadece Moskova ve etrafından ziyade, Kamçatka yarımadasından Doğu Avrupa’ya kadar olan geniş bir yelpaze anlaşılmalıdır.

      İki dünyayı birleştirdiğinizde Ortaasya’dan Avrupa’nın ortalarına kadar geniş bir alan karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası Tür-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK) ile, tarihsel bağları çok eskiye dayanan Türk ve Rus dünyasında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek ve ortaya güzel eserler çıkarmak temel gayedir.

      UTRAK kongresi, yılda bir defa yapılacaktır. Planlamamıza göre bir yıl Türkiye’de, bir yıl da Rusya’da veya çevre ülkelerde yapılacaktır.

       Kongrede Tarih, Coğrafya, İktisat, İsletme, Hukuk, Sosyoloji, Edebiyat, Arkeoloji, Sanat, Psikoloji, Musiki..vb gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarında Türk-Rus dünyasını kapsamak kaydıyla  bildiriler kabul edilecektir.

       Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi’nin (UTRAK) ilki, 14 – 16 Aralık 2018 tarihleri arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Tarih KurumuSt. Petersburg Devlet Üniversitesi ve Kazan Federal Üniversitesi'nin Akademik katkılarıyla Ankara’da yapılacaktır. Kongre programı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecektir.

     Sosyal Bilimler alanında çalışmalar yapan siz değerli araştırmacıları Ankara’da yapılacak olan uluslararası bu kongreye bekliyoruz.

    Kongreye sadece Tük ve Rus dünyasında çalışmalar yapan bilim insanları değil, dünyada bilimsel aktivite içinde olan tüm akademisyenler davetlidir.

         Kongrede sunulan bildiriler hakem sürecinden sonra uluslararası Berikan Yayınevi tarafından kitapta bölüm olarak yayınlanacaktır.