II. ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

(UTRAK)

( 10 – 13 Ekim 2019 / İstanbul)

 

            Değerli Araştırmacılar,

          Uluslararası Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi’nin (UTRAK) ilki, 14 – 16 Aralık 2018 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu, Ahmet Yesevi Üniversitesi, St Petersburg Devlet Üniversitesi, Kazan Devlet Üniversitesi’nin akademik katkılarıyla ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Ankara’da gerçekleştirilmiştir.  Bu Kongrede sunulan bildiriler 3 cilt olarak yayınlanmıştır. Bu kitaplara basılı olarak Berikan Yayınevi'nden, elektronik olarak da Kongre sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
          Tarihçi ve sosyal bilimcilerimizden büyük ilgi gören bu Kongrenin ikincisi, Türk Tarih Kurumu ve Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin de katkılarıyla, 10 – 13 Ekim 2019 tarihleri arasında bu kez İstanbul'da, .......................’nde düzenlenmektedir.
     ............................. bu Kongrede ayrıca Rusya'nın ilk ve en köklü üniversitelerinden Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'ni konuk ederek önemli bir ilki gerçekleştirmektedir.  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nin tanıtım sayfasında, Üniversite'nin kurucusu Mikhail Lomonosov'un Ansiklopedist kimliğinin vurgulandığı şu ifade dikkat çekmektedir:

Moskova Devlet Üniversitesi, 1755'te Mikhail Lomonosov'un girişimiyle kurulmuş ilk Rus üniversitesidir.  Mikhail Lomonosov, dur durak bilmez bir enerjiyle Aydınlanma geleneğine bağlı bir bilim insanı ve bir Ansiklopedist'tir. Üniversitemiz onun ilkeleri doğrultusunda akademik elitizme her zaman karşı duran ve demokratik geleneğini koruyan bir kurum olmuştur.


         İki komşu ülkenin önde gelen en köklü devlet üniversiteleri arasında ilk kez kurulacak olan bu işbirliğinin devam ettirilmesi Kongre ile birlikte Türkiye'nin akademik ve entelektüel profilini de Batı dünyası ile Rusya coğrafyası arasında bilgi üretimi ve paylaşımında kilit köprü konumuna getirecektir.  Önümüzdeki yıllarda önde gelen Çin devlet üniversitelerini de bu akademik işbirliğine dahil etmeyi amaçlıyoruz.
             Kongre’ye Türkiye ve Rusya başta olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinden Rusya, Türkiye ve etraf coğrafyafyası ile ilgili tarih, edebiyat, kültür, sanat, felsefe, sosyoloji, iktisat, işletme, hukuk, eğitim vb. alanlarda bilimsel çalışmalar yapan araştırmacılar davet edilmektedir. Bu kongrede de temel gayemiz, söz konusu alanlar üzerine çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek, çalışmalarını ve birikimlerini paylaşmaktır.
           Kongreye sunulacak sözlü tebliğlerin genel konu başlıkları sitemizin ilgili alanında yazmakla beraber, tarih, sosyoloji, felsefe, hukuk, edebiyat, iktisat, maliye, kültür ve sanat başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarından kongreye katılım sağlanacak ve bildiriler kabul edilecektir. Bununla bilgi kongrede poster sunum da yapılabilecek ve eserlerin sunumu için sergi açılacaktır.
      Kongrede sunulacak olan bildiriler, daha önceki kongrede olduğu gibi değerlendirmeleri yapıldıktan sonra kısa zamanda kitap haline getirilerek sizlerle buluşturulacaktır.
            Sizleri ............................’nin ev sahipliğinde yapılacak olan 2. Uluslararası Türk Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongesi’ne (UTRAK) davet ediyoruz.

             Poster sunum kuralları