AMAÇ VE KAPSAM

Amaç ve Kapsam:

4. Uluslararası Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK), 12 – 14 Kasım 2021 tarihlerinde, Türkiye ve Rusya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının katılımıyla, Ankara'da yapılacaktır. Ayrıca Pandemi nedeniyle gelemeyen katılımcılar için sunumlarını yapmka üzere ONLİNE sunum sınıfları da açılacaktır.

Kongrenin amacı, Türkiye ve Rusya ile bu iki ülkenin çevre coğrafyaları üzerine çalışan Türk ve Rus akademisyenler başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarını bir araya getirmek, tarihte ve günümüzde cereyan etmiş ve etmekte olan siyasi, sosyal, ve kültürel gelişmeleri bilimsel bir düzlemde tartışmaktır.

Sunumlarda ortaya çıkacak bilimsel verilerin, bugün tarihte daha önce görülmemiş bir ivmeye ulaşan Türk - Rus ilişkilerinin siyasi, sosyal ve askeri geçmişine ışık tutması hedeflenmekte ve gelecek ile ile ilgili ülkelerin ilişkilerine vizyon kazandırmaya da katklar sağlayabilecektir.

Kongereye, Türk ve Rus dünyasınındaki tarih, coğrafya, hukuk, felsefe, sosyoloji, eğitim, iktisat, işletme ve Sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki gelişmeleri konu alan tebliğler ile müracaat edilebilir.