AMAÇ VE KAPSAM

 

Uluslararası Türk Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi ((UTRAK)  14 – 16 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye ve Rusya başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinden bilim insanlarının katılımıyla Ankara’da yapılacaktır.

Türk - Rus dünyasını konu edinen bu kongreye:

 Tarih,

Coğrafya,

İktisat,

Sosyoloji,

Psikoloji,

Edebiyat,

Eğitim,

Sanat,

Arkeoloji,

Musiki,

Mimari

Kültür..vb gibi sosyal bilimlerin tüm dallarından bildiri kabul edilecektir.