UTRAK

KONGRE KURULLARI

Kongre Onursal Başkanları

Prof. Dr. Birol ÇETİN, Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Yavuz DEMİR, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU, Milli Savunma Üniversitesi

Prof. Dr. Osman KÖSE, Polis Akademisi

Prof. Dr. Cem Harun Meydan, Ankara Bilim Üniversitesi

Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Kemale Tahsin KARİMOVA, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulina Liliya BALKOVNA, Başkurt Devlet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇİFTYILDIZ, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin U. SAKARYA, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi, Özge BARUT,  Beykent Üniversitesi

Dr. İmren ARBAÇ, Yeditepe Üniversitesi

Dr. Ece YÜKSEL, Yeditepe Üniversitesi

Dr. Murat ÖĞÜTCEN, Yeditepe Üniversitesi

Dr. Uğur BOZKURT, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Fatih SANSAR, Çukurova Üniversitesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Bülent AKAR, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Nurlan AKHMETOVA, Balasagun Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Lev Sergeevich BELOUSOV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Leonid Iosifovich BORODKİN,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem CAUSEVİC, Zagrep Üniversitesi, Hırvatistan

Prof. Dr. Alishina Khanisa CHAVDATOVNA, Bilimler Akademisi, Tataristan

Prof. Dr. Ebru CEYLAN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK, Gazi Üniversitesi

Prof.  Dr. Nur ÇETİN, Kırşehir Ahievran Üniversitesi

Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Asif Abbas oğlu HACILI, Azerbaycan Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet HAYTA, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Maria IVANICS, Sizegerd Üniversitesi, Macaristan

Prof. Dr. Emine İNANIR, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Sergei Pavlovich KARPOV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Nurşat JUMADILOVA, Karaganda Bolaşak Akademisi

Prof. Dr. Sergei Victorovich DEVİATOV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Behset KARACA, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Kamer KASIM, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 

Prof. Dr. Olga Yevgenievna KAZMİNA,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Şilova N. LEONİDOVNA, Petrozavodsk Devlet Üniversitesi, Rusya

Prof. Dr. Sergei Vladimirovich MİRONENKO, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Engin OBA, Çağ Üniversitesi

Prof. Dr. Onur ÖZSOY, Ankara Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Türkmen TÖRELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Selma ÜNLÜ YEL, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Okan YEŞİLOT, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Firengiz Paşayeva YUNUS, Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Ulvi KESER, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, KKTC

Doç. Dr. Ismail Alievich AGAKİSHİEV, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal AKSOY, Hacıbayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Leyla ALİYEVA, Bakı Slavyan Üniversitesi

Doç. Dr. Tamilla ALİYEVA, Ardahan Üniversitesi

Doç. Dr. Dmitri Aleksandrovich ANDREEV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Sıddık ÇALIK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Nihada D. DİANİÇ, Tuzla Üniversitesi, Bosna -Hersek

Doç. Dr. Nihada DELİBEGOVİĆ DŽANİĆ, Tuzla Üniversitesi, Bosna –Hersek

Doç.  Dr Nur Jale ECE, Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Demet GÜRHAN, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Elmira HABİBULİNA, Kazan Federal Üniversitesi, Rusya

Doç. Dr. Gülün KARABAĞ, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kamala Tahsin KARIMOVA, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Doç. Dr. Olga KLİMKİNA, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Emina BERBIC KOLAR, Osijek Üniversitesi, Hırvatistan

Doç. Dr. Meliha KÖSE, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Elena KRAİNİNCHENKO, Pyatigorsk Devlet Üniversitesi / Rusya

Doç. Dr. Aleksandr Ivanovich OSTAPENKO, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Berdi SARIYEV, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Nikolay N. TELİTSİN, St-Petersburg Devlet Üniversitesi, Rusya

Dr. Öğretim Üyesi Yakut AKBAY, Ankara Bilim Üniversitesi

Dr.  Öğretim Üyesi Jale COŞKUN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr.  Öğretim Üyesi Gökçe YOĞURTÇU, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Dr.  Öğr. Üyesi Nükhet Eltut KALENDER, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

Dr.  Ece YÜKSEL, Yeditepe Üniversitesi

Dr.  İmren ARBAÇ, Yeditepe Üniversitesi

Dr.  Sajjad HOSSEN, Erdebil Üniversitesi, İran

SEKRETERYA

Zuhal KOÇ