UTRAK

B O A R D S  / K U R U L L A R  

Supporting Institutions / Destekleyen Kurumlar

Ankara Bilim Üniversitesi

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Honor Board / Onur Kurulu

Prof. Dr. Yavuz DEMİR, Ankara bilim Üniversitesi Rektörü

Chairman of the Organizing Committee / Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Osman KÖSE, Milli Savunma Üniversitesi

Congress Organizing Committee / Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU, Milli Savunma Üniversitesi

Prof. Dr. Osman KÖSE, Milli Savunma Üniversitesi

Doç. Dr. Kemale Tahsin KARİMOVA, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi M. Fatih Sansar, Ege Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Canan PAŞALOĞLU, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Kevser TETİK, Anadolu Üniversitesi

Dr. Gülhanım Bihter YETKİN, Ordu Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Huriye EMEN, İstanbul Topkapı Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Enver Emre ÖCAL, İstanbul Topkapı Üniversitesi


Science Board / Bilim ve Hakem Kurulu 

Doç. Dr. Dmitri Aleksandrovich ANDREEV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Ismail Alievich AGAKİSHİEV, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent AKAR, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Nurlan AKHMETOVA, Balasagun Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal AKSOY, Hacıbayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Leyla ALİYEVA, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Tamilla Aliyeva, Dokuz Eylül Universitesi

Dr.  İmren ARBAÇ, Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Lev Sergeevich BELOUSOV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Leonid Iosifovich BORODKİN,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem CAUSEVİC, Zagrep Üniversitesi, Hırvatistan

Prof. Dr. Alishina Khanisa CHAVDATOVNA, Bilimler Akademisi, Tataristan

Prof. Dr. Ebru CEYLAN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr.  Öğretim Üyesi Jale COŞKUN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Sıddık ÇALIK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof.  Dr. Nur ÇETİN, Kırşehir Ahievran Üniversitesi

Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

Doç. Dr. Nihada DELİBEGOVİĆ DŽANİĆ, Tuzla Üniversitesi, Bosna –Hersek

Doç.  Dr Nur Jale ECE, Mersin Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Huriye EMEN, İstanbul Topkapı Üniversitesi

Doç. Dr. Demet GÜRHAN, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Elmira HABİBULİNA, Kazan Federal Üniversitesi, Rusya

Prof. Dr. Asif Abbas oğlu HACILI, Azerbaycan Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet HAYTA, Gazi Üniversitesi

Dr.  Sajjad HOSSEN, Erdebil Üniversitesi, İran

Prof. Dr. Maria IVANICS, Sizegerd Üniversitesi, Macaristan

Prof. Dr. Emine İNANIR, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Nurşat JUMADILOVA, Karaganda Bolaşak Akademisi

Prof. Dr. Sergei Pavlovich KARPOV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Gülün KARABAĞ, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kamala Tahsin KARIMOVA, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Prof. Dr. Ulvi KESER, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Sergei Victorovich DEVİATOV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Dr.  Öğr. Üyesi Nükhet Eltut KALENDER, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Behset KARACA, Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Kamala Tahsin KARIMOVA, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Kamer KASIM, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 

Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU, Milli Savunma Üniversitesi

Doç. Dr. Emina BERBIC KOLAR, Osijek Üniversitesi, Hırvatistan

Doç. Dr. Meliha KÖSE, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Elena KRAINIUCHENKO, Selçuk Ünüversitesi

Doç. Dr. Olga KLİMKİNA, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Olga Yevgenievna KAZMİNA,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Şilova N. LEONİDOVNA, Petrozavodsk Devlet Üniversitesi, Rusya

Prof. Dr. Sergei Vladimirovich MİRONENKO, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Engin OBA, Çağ Üniversitesi

Doç. Dr. Aleksandr Ivanovich OSTAPENKO, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Enver Emre ÖCAL, İstanbul Topkapı Üniversitesi

Prof. Dr. Onur ÖZSOY, Ankara Bilim Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Canan PAŞALOĞLU, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Berdi SARIYEV, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Nikolay N. TELİTSİN, St-Petersburg Devlet Üniversitesi, Rusya

Dr. Öğretim Üyesi Kevser TETİK, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Türkmen TÖRELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Selma ÜNLÜ YEL, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Okan YEŞİLOT, Marmara Üniversitesi

Dr. Gülhanım Bihter YETKİN, Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Gökçe YOĞURTÇU, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Firengiz Paşayeva YUNUS, Kafkas Üniversitesi

Dr.  Ece YÜKSEL, Yeditepe Üniversitesi

Secretary / SEKRETER

Zuhal KOÇ