KİTAPLAR - PROGRAMLAR

Kongrede sunulan bildiriler, hakem sürecinden geçirildikten sonra bilim dallarına göre yayına hazır hale getirilecektir.

Yayına hazır hale getirilen bildiriler, araştırmacıların isteğine göre bir kısmı kongre kitabı bir kısmı da kitapta bölüm olarak yayınlanacaktır.

Kitaplar, uluslararası yayınevi statüsüne sahip olan BERİKAN YAYINEVİ  (http://www.berikanyayinevi.com.tr  ) tarafından yayımlanacaktır

 

UTRAK 2018 Ankara / ABSTRACT

UTRAK 2018 Ankara / Program