KONGRE KONULARI

 Sosyal ve Eğitim Bilimlerin tüm alt dalları kongreye bildiri sunmak için müracaat edebilir.

-Eğitim Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Filoloji, Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, Tarih, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, İletişim, Sanat ve Tasarım.

Ayrıca, sosyal bilim alanında yukarıdaki bilim dalları ile irtibatlı ve yakın dğer bilim dallarından da sunumlar kabul weidlebişlecektir

NOT: Sergi ve Poster sunum ile katılım sağlanabilir.