ÖNCEKİ KONGRELER

I. Uluslararası Türk ve Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, 14 - 16 Aralık 2018