ÖNEMLİ TARİHLER

Önemli Tarihler

Müracaat için son tarih: 26 Kasım 2018

Programın ilanı: 8 Aralık 2018

Kongre: 14 - 16 Aralık 2018

Özet Kitapçığın (ISBN'li) yayın tarihi: 25 Aralık 2018 

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 15 Ocak 2019